ACTIEVOORWAARDEN – GELD TERUG OP BAVARIA 0.0% IPA
– Code mail follow-up cashback & code verpakking in de winkel


Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de cashback actie van Swinkels Family Brewers, een en ander zoals hieronder gedefinieerd. Wij adviseren je deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van jouw rechten en verplichtingen bij het gebruik van de Dienst.

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie: geld terug op Bavaria 0.0% IPA 6-pack fles, hierna te noemen: ‘de actie’ die wordt georganiseerd door Swinkels Family Brewers (dit is een handelsnaam van Bavaria N.V.), gevestigd en kantoorhoudende te (5737 RV) Lieshout, aan de Stater 1, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 17007387, hierna te noemen: ‘Swinkels Family Brewers’.

Alleen in Nederland woonachtige personen van 18 jaar of ouder zijn gerechtigd aan de actie deel te nemen.
Deelname aan de actie is gratis gedurende de actieperiode.

De actieperiode van de code via de follow-up mail van cashback start op 23-04-2019 en is daarmee de eerste dag van de actieperiode. De actie eindigt uiterlijk op 05-05-2019.

De actieperiode van de codes op de verpakkingen in de winkel start op 13-05-2019 en is daarmee de eerste dag van de actieperiode. De actie eindigt uiterlijk op 31-07-2019.

Let op: voor de actie geldt op=op. Er is een beperkt aantal uit te betalen cashbacks beschikbaar.

De actie is alleen van toepassing bij aankoop van één 6-pack Bavaria 0.0% IPA fles (6x30cl).

De actiekorting geldt niet op het betaalde statiegeld.

Er kan per huishouden en kassabon maar 1 keer gebruik worden gemaakt van deze cashback-actie.

Gegevens
Om mee te doen aan de actie wordt gevraagd om bepaalde persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld je naam, e-mailadres en/of NAW-gegevens).

Je garandeert dat alle door jou verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.

Voor deze aanvraag is het naar waarheid invullen van de gevraagde persoonsgegevens verplicht:
- Voornaam
- Achternaam
- Woonplaats
- Geboortedatum
- E-mailadres
- IBAN

De persoonsgegevens die je verstrekt worden door Swinkels Family Brewers gebruikt voor het afhandelen van de actie. Bij een Opt-in voor onze nieuwsbrief zullen wij je emailadres en voornaam opslaan in onze database zodat wij je op een persoonlijke wijze onze nieuwsbrieven aan kunnen bieden conform de privacyverklaring van Swinkels Family Brewers. (https://nl.bavaria.com/nl/nl/privacy-cookies.html)

Deelname

Het actieproduct (Bavaria 0.0% IPA fles (6x30cl)) dient in de actieperiode te zijn gekocht bij een supermarkt in Nederland.

Er kan per huishouden maar 1 keer gebruik worden gemaakt van deze geld-terug-actie.

Mag in combinatie met andere kortingsacties of aanbiedingen gebruikt worden. De korting moet altijd zichtbaar zijn op de ingestuurde kassabon.

Heb je gebruikgemaakt van een kortingsactie in de winkel? Dan berekenen we jouw cashback altijd over het totaalbedrag (minus de winkelkorting) van het gekochte actieproduct.

(Zakelijke) aankopen gedaan via een groothandel worden uitbetaald zonder BTW.

Let op: bewaar de kassabon goed. De kassabon kan tot 4 weken na afloop van de cashback actie als bewijs worden opgevraagd.

Swinkels Family Brewers streeft ernaar om cashback bedragen, waarop de deelnemer recht heeft, zo snel mogelijk uit te betalen. In de meeste gevallen zal dit gebeuren binnen 5 werkdagen, maar garanties kunnen niet gegeven worden. Er kan vertraging ontstaan als gevolg van storingen in telecommunicatie, om bancaire redenen of om andere redenen waardoor het ondanks de inspanningen van Swinkels Family Brewers niet mogelijk is om binnen 5 werkdagen uit te betalen.

Voor deze actie is het uploaden van een foto van de kassabon verplicht. Kassabonnen die per e-mail of post verstuurd zijn, worden niet in behandeling genomen. Ook foto’s van kassabonnen die al eerder gefotografeerd zijn door jou of iemand anders worden niet in behandeling genomen. De volgende bestandsformaten kunnen geüpload worden:
.jpg
.jpeg
.png
.pdf

Op de kassabon dienen minimaal de volgende gegevens zichtbaar te zijn, anders kan de aanvraag niet in behandeling worden genomen:
Naam van de winkel
Actieproduct + prijs
Aankoopdatum en –tijd
Eventuele afprijzingen of kortingen
Bonnummer

Contact/Klachten

Als je vragen of opmerkingen hebt over producten van Swinkels Family Brewers of over deze actievoorwaarden of de uitvoering van deze actie, neem dan contact op met Consumentenservice via https://nl.bavaria.com/nl/nl/contact.html of 0499-428500.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

De organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor eventuele uit deze actie voortvloeiende schade.

Diversen

Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door Swinkels Family Brewers gewijzigd worden. Geadviseerd wordt de voorwaarden regelmatig te bekijken.

Swinkels Family Brewers behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen inzendingen af te keuren, deelnemers van deelname uit te sluiten, of de actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving vroegtijdig te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of het programma te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen. Indien de actievoorwaarden niet voorzien beslist Swinkels Family Brewers.

Medewerkers van Swinkels Family Brewers zijn uitgesloten van deelname.

Indien en voor zover enige bepaling van deze voorwaarden nietig blijkt of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Wij zullen alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Op de actie en de bijbehorende voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank Oost-Brabant.